2022-04-25_Lipan_Apache_Lucille_Buffalo_Baby_Pu.Ying.Huang0369-1